Förebyggande datamiljö levererar kostnadseffektiva och lättanvända tjänster som passar era behov

Om oss

På Förebyggande Datamiljö hjälper vi våra kunder att upprätthålla en god IT-miljö. Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar, underhåller vi system och infrastruktur. Gemensamt för dem är att de ställer höga krav på driftsäkerhet och behöver en partner att kunna vända sig till vid behov.

Utöver att vara en partner som hjälper till med den interna infrastrukturen så är det många kunder vi levererar molntjänster och andra lösningar till. Förebyggande Datamiljös grundfilosofi är att kunna leverera så kostnadseffektiva lösningar som möjligt utan att göra avkall på kvalitet. Varje lösning som sjösätts är noga genomgången med kund så att vi vet att den kommer passa och uppfylla alla krav.

Läs mer om vad vi kan erbjuda under tjänster.