Gopro molntjänster

Iden med Molntjänster & hosting från Förebyggande Datamiljö är enkel. Den funktion och kapacitet som för tillfället behövs hyrs från vårt datacenter. Vi står för den tekniska lösningen, licenser och support till ett fast pris vilket skalas upp eller ner beroende på behoven. Anläggningen är belägen i en toppmodern serverhall med avancerat brandskydd, reservkraft och allt annat vilket gör att ni kan fokusera på att utveckla kärnverksamheten.